شوروم کابین پلاس
پروژه مشترک با همکاری کابین پلاس
طراحی و اجرای کابین آسانسور
طراحی داخلی 130 متری
طراحی داخلی و اجرای فول فرنیش واحد ۱۳۰ متری پروژه واقع در خیابان فردوس غرب
طراحی داخلی 100 متری
طراحی داخلی و اجرای فول فرنیش واحد ۱۰۰ متری پروژه واقع در خیابان فردوس غرب
طراحی و نظارت پروژه ویلایی دربندسر

اطلاعات تماس

اجرای کرتن وال

اجرای کرتن وال

اطلاعات بیشتر

طراحی و اجرای نما

طراحی و اجرای نما

اطلاعات بیشتر

بازسازی

طراحی و اجرای کابینت

طراحی و اجرای کابینت

اطلاعات بیشتر

اجرای لیمینت و پارکت

اجرای لیمینت و پارکت

اطلاعات بیشتر

اجرای محوطه سازی

اجرای محوطه سازی

اطلاعات بیشتر

اجرای گرین وال

اجرای گرین وال

اطلاعات بیشتر